POKYNY PRE UŽÍVATEĽOV

  • Vaše okná sú vybavené kvalitným otváravo sklopným kovaním. Obsluha je jednoduchá a bezproblémová, napriek tomu by ste si mali presne prečítať tento návod a dodržiavať pokyny pre obsluhu. Vo vašom vlastnom záujme nezabudnite na bezpečnostné pokyny. Aby bola zachovaná funkčnosť otváravo sklopného kovanie (OS) pre okná a balkónové dvere, je potrebné urobiť najmenej raz ročne nasledujúce úkony:
  • Časti kovania, ktoré majú bezprečnostný charakter, je potrebné v pravidelných intervaloch kontrolovať ich opotrebenie.
  • Všetky pohyblivé časti a uzatváracie miesta kovania je potrebné mazať.
  • Je potrebné používať iba také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušia ochranu proti korózii. Uzávery a uzatváracie čapy mazať technickou vazelínou. Do všetkých vodiacich drážok kvapnúť pár kvapiek oleja na spodné tiahlo.
  • Nastavenie kovania ako aj zvesovanie a zavesovanie krídiel môže byť prevádzané iba odborníkmi.