BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

  • Nedopustiť prídavné zaťaženie krídla.
  • Nedopustiť pritlačenie krídla k okraju okenného otvoru.
  • Nedopustiť vloženie akýchkoľvek prekážok do otvoru medzi krídlom a rámom.
  • Pozor nebezpečenstvo zranenia (pricviknutia) časti tela medz krídlo a rám.
  • Nebezpečenstvo vypadnutia.
  • Nebezpečenstvo zranenia vplyvom vetra a prievanu.
  • Dobré okno môže byť viac ako len prostriedok na púšťanie vzduchu a tepla. Je to zároveň ozdobný prvok a súčasne stavebný diel, na ktorý sú kladené vysoké technické požiadavky. Okrem dôležitého ošetrovania kovania okien by ste mali priebežne kontrolovať rámy a krídla, zasklenie a tesnenie a poškodené miesta ihneď opraviť. Na čistenie používajte vždy len bežné čistiace prostriedky s nízkou agresivitou.