ALUMIL M300 FALCON ALUTHERM

  • Hliníkový systém ALUMIL M300 FALCON ALUTHERM je profilová rada umožňujúca vytvárať pevné zasklenia stien so zdvižno-posuvnými dverami.
  • Vďaka prerušenému termickému mostu možno výrobky zo systému ALUMIL M300 FALCON ALUTHERM použiť ako v interiéri, tak predovšetkým v exteriéri ako plnohodnotnú tepelno-izolačnú konštrukciu.